Utility Connect verkrijgt vergunning voor 450 MHz-band tot 2050

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft donderdag 11 april de langverwachte beslissing bekend gemaakt: Utility Connect (UC) verkrijgt de vergunning voor de 450 MHz-band. De vergunning voor de 450 MHz band, ook wel bekend als de PAMR-band, zal geldig zijn tot 2050. Het verkrijgen van de vergunning betekent dat alle betrokkenen die zich hebben ingezet voor dit langdurige en uitdagende proces, dit succesvol kunnen afsluiten.

Utility Connect – een dochteronderneming van Alliander en Stedin – faciliteert op basis van de bestaande vergunning de communicatie van slimme meters en andere meet- en regelapparatuur binnen het elektriciteits- en gasnetwerk. De lange vergunningsduur van ruim 25 jaar maakt de weg vrij voor een mogelijk modern 450 MHz-netwerk dat ingericht kan worden naar de specifieke eisen van de netbeheerder en kan daarmee een belangrijke rol spelen in het gedigitaliseerde energiesysteem van de toekomst.

De 450 MHz vergunning

De vergunningverlening is noodzakelijk omdat de huidige vergunning van Utility Connect in november 2024 afloopt. Het ministerie heeft in haar beleid ervoor gekozen de nieuwe vergunning tijdelijk op te splitsen, in een A-deel en B-deel. Het A-deel van de vergunning werd reeds verlengd voor UC tot 2035 voor het gebruik van netbeheerders. Voor het B-deel deel bleef langere tijd onduidelijk hoe het ministerie hiermee om wilde gaan. Uiteindelijk heeft het ministerie ervoor gekozen om de vergunning open te stellen voor alle geïnteresseerde partijen, met de mogelijkheid tot veiling indien er meer gegadigden zouden zijn. Nu heeft een andere geïnteresseerde partij zich teruggetrokken en blijkt een veiling niet noodzakelijk. Hiermee is Utility Connect de gehele vergunning gegund tot 2050.

Belangrijk moment

Dit nieuws komt op een belangrijk moment. Berichten over kwetsbaarheden in elektriciteitsnetwerken en toenemende cyberaanvallen op vitale infrastructuur benadrukken de toenemende noodzaak van het stellen van specifieke eisen aan communicatieoplossingen. De verdere digitalisering van het energiesysteem vereist in toenemende mate specifieke datacommunicatie, vooral met de groeiende hoeveelheid apparaten en IT-toepassingen die nodig zijn voor het meten, balanceren en schakelen van het energienetwerk. Daarbij is calamiteiten communicatie voor data en spraak ook een belangrijk aspect. Deze vergunning geeft de mogelijkheid om een missie kritisch netwerk voor vitale infrabedrijven te onderzoeken en te ontwikkelen.