Ons netwerk

Het beheer van de energienetwerken gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Deze veranderingen betekenen dat de bestaande elektriciteits- en gasnetten van onze aandeelhouders, slimme netten gaan worden, ook wel Smart Grids genoemd.

Een belangrijk kenmerk van een Smart Grid is dat de toenemende hoeveelheid informatie uit alle plekken van het netwerk op afstand waarneembaar is en dat handelingen in het net van afstand kunnen worden uitgevoerd.

Goede, betrouwbare en veilige datacommunicatie is hiervoor noodzakelijk, vandaar dat de netwerkbedrijven Stedin en Alliander, de initiatiefnemers van Utility Connect, in 2014 hebben besloten gezamenlijk een datacommunicatienetwerk aan te leggen gericht op, maar niet beperkt tot, de behoeften van onder andere de diverse energietoepassingen (slimme meters, sensoren, schakelaars, etc.). 

Componenten van ons draadloze netwerk


 

Het netwerk van Utility Connect is een draadloos netwerk in de 450 MHz-band dat gebruik maakt van de wereldwijde CDMA standaard voor mobiele communicatie. Deze 450 MHz frequentieband biedt optimale dekking en datacapaciteit voor de slimme meter en smart grid toepassingen. Het netwerk bestaat uit de onderstaande onderdelen:


 

CDMA netwerk 01

Netwerkdekking

 

Er wordt volop gewerkt aan de verdere uitbreiding van de dekking van het netwerk. Hieronder tref je een recent overzicht van de dekking van het netwerk aan. We zijn continue op zoek naar nieuwe locatie eigenaren. 

                                                  

                                                   

    Week 23 2018