Het beheer van de energienetwerken gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Deze veranderingen betekenen dat de bestaande elektriciteits- en gasnetten van onze aandeelhouders, slimme netten gaan worden, ook wel Smart Grids genoemd.

Een belangrijk kenmerk van een Smart Grid is dat de toenemende hoeveelheid informatie uit alle plekken van het netwerk op afstand waarneembaar is en dat handelingen in het net van afstand kunnen worden uitgevoerd.

Goede, betrouwbare en veilige datacommunicatie is hiervoor noodzakelijk, vandaar dat de netwerkbedrijven Stedin en Alliander, de initiatiefnemers van Utility Connect, in 2014 hebben besloten gezamenlijk een datacommunicatienetwerk aan te leggen gericht op, maar niet beperkt tot, de behoeften van onder andere de diverse energietoepassingen (slimme meters, sensoren, schakelaars, etc.).