Het beheer van de energienetwerken verandert ingrijpend. Deze veranderingen betekenen dat bestaande elektriciteits- en gasnetten van onze aandeelhouders slimme netten worden, ook wel Smart Grids genoemd.

Een belangrijk kenmerk van een Smart Grid is dat de toenemende hoeveelheid informatie uit alle plekken van het netwerk op afstand waarneembaar is en dat handelingen in het net op afstand kunnen worden uitgevoerd.

Goede, betrouwbare en veilige datacommunicatie is hiervoor noodzakelijk. In 2014 besloten de netwerkbedrijven Stedin en Alliander, de initiatiefnemers van Utility Connect, gezamenlijk een datacommunicatienetwerk aan te leggen gericht op, maar niet beperkt tot, de behoeften van onder andere de diverse energietoepassingen (slimme meters, sensoren, schakelaars, etc.).