Welkom bij Utility Connect


Utility Connect is de aanbieder van een draadloos datacommunicatienetwerk dat in het bijzonder geschikt is voor (maar niet beperkt is tot) maatschappelijk belangrijke machine-to-machine toepassingen van (semi) publieke partijen. Utility Connect is een joint venture van Alliander en Stedin.


Utility Connect neemt draadloos datacommunicatienetwerk in gebruik

Laatste nieuws

500.000ste CDMA slimme meter op het CDMA Netwerk!In 2015 hebben Stedin en Alliander een eigen draadloos communicatienetwerk in gebruik genomen. Utility Connect ondersteunt de digitalisering van netbeheerders waarmee de mogelijkheid gecreëerd wordt om onze klanten nog meer leveringszekerheid te bieden en bij te dragen aan de energietransitie.

Lees meer...


Gerichter investeren

Dankzij de opmars van ICT ontstaan er in hoog tempo nieuwe digitale mogelijkheden om publieke netten te beheren. ‘Netbeheerders kunnen daarmee bijvoorbeeld storingen sneller opsporen of zelfs voorkomen. Ook kunnen ze gerichter investeren in de energienetten doordat ze beschikken over meer data over het functioneren van hun netten’, aldus Arjan Olde Damink, directeur van Utility Connect. De komende jaren speelt het digitaliseren van de energienetten een belangrijke rol. ‘Door het installeren van slimme meters, sensoren en op afstand bedienbare schakelaars die via het draadloze netwerk van Utility Connect communiceren, kunnen zij snel en tegen acceptabele kosten inspelen op de ingrijpende veranderingen in de energievoorziening. Stabiele en veilige datacommunicatie is daarbij een voorwaarde.’

Stabiel en betrouwbaar

Het CDMA-netwerk is stabiel en betrouwbaar, is niet gevoelig voor overbelasting bij evenementen en is specifiek ontworpen voor machine-to-machine communicatie. Zo zijn essentiële netwerkonderdelen redundant uitgevoerd en is het uitgerust met een back-up voor de eigen energievoorziening. De hoge kwaliteit maakt het netwerk zeer geschikt voor de bedrijfskritische processen van beheerders van vitale infrastructuren, zoals gas- en elektriciteitsnetten. Door het CDMA-datacommunicatienetwerk zijn de netbeheerders niet afhankelijk van derde partijen voor hun datacommunicatie.Regie op datacommunicatie

Meer dan 50.000 slimme meters bij de consument in huis, slimme sensoren, schakelaars en besturingsapparatuur in de energienetten communiceren al via het datacommunicatienetwerk van Utility Connect . De komende jaren zal het gebruik van het CDMA-netwerk verder toenemen. Zo worden tot 2020 miljoenen slimme meters aan klanten aangeboden, die communiceren via het draadloze netwerk. Met behulp van dit netwerk hebben netbeheerders – energie, maar ook andere nutsvoorzieningen en partijen met kritische infrastructuren – meer regie over de datacommunicatie voor het beheren van hun vitale infrastructuren.

 Over ons


Utility Connect levert veilige, betrouwbare en besloten draadloze datacommunicatieverbindingen aan besloten gebruikersgroepen.Lees meer

 Ons netwerk


We zijn trots op het netwerk dat we de afgelopen maanden hebben uitgerold. Op de pagina ons netwerk is te zien hoe het draadloze CMDA netwerk vorm krijgt en groeit.


Lees meer

 Onze klanten


Liander en Stedin maken, ten behoeve van verschillende toepassingen, al gebruik van het netwerk van Utility Connect.Lees meer

 Onze locaties


We zijn altijd op zoek naar een geschikte locatie om een antenne te plaatsen. Denkt u een geschikte locatie te hebben dan komen wij graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Lees meer

Utility Connect B.V. (KvK 57113645), is gevestigd aan de Laanakkerweg 2d te Vianen